Bogen Lev livet nu - der er alligevel ikke andre muligheder er udkommet den 16. marts 2009.

 

Bogen bevæger sig i spændingsfeltet mellem filosofi, psykologi, spiritualitet og religion – men tilhører ingen af delene. Man kan sige, at bogen mest er baseret på sund fornuft i forbindelse med en dyb "selv"- iagttagelse godt hjulpet på vej af gammel visdom fra gamle mystikere, religionsstiftere, guruer og moderne vestlige formidlere, som f.eks Tony Parsons.

Bogen vil sikkert umiddelbart blive opfattet som en selvudviklingsbog, men er faktisk en selvAFviklingsbog - en gennemskuen af egoet. 

Der er en dyb sandhed i det bogen handler om. En del mennesker fornemmer denne sandhed. Kunsten er at finde en vej ind til denne fornemmelse. Det kan bogen være en hjælp til.

 

 

Forfatteren i dialog om bogen:

 

Ja, det er et "farligt" emne, bogen tager op - verden kan ændre sig (sådan kan det se ud). Og det er fantastisk og samtidig meget morsomt, når dette ses.

 
Hvem henvender bogen sig til?
I første omgang vil det være søgende mennesker, nogle der føler, at der mangler noget i livet, for at de kan være tilfredse. Mange af disse er interesseret i personlig udvilking, selvudvikling eller spiritualitet. De må derfor være den primære målgruppe. Der er også en stor interesse for at leve i nuet - men det helt paradoksale er, at alle allerede gør det, og at forsøget på at leve i nuet netop forhindre een i at se, at det allerede er tilfældet. Dette er så utroligt simpelt og banalt, men det kan tilsyneladende være ret vanskeligt at erkende.
 
Forestil dig, at alle mennesker går rundt med en indre skat, de ved det bare ikke. At finde den kræver, at de opgiver alle forestillinger om dem selv og livet, men de ved heller ikke engang, at de forestiller sig livet. Hvordan får man dem i tale? Godt spøgsmål ikke? Det er problemet, men egenligt ret udfordrende ikke? Så hvem skrives der til? 
 
Eller hvad gør du, når du opdager, at det, du har anset som virkeligt, ikke er det? Og du kan se, at andre mennesker går rundt med den samme forestilling. Den gør, at livet føles kompliceret, mangelfuldt og ikke godt nok. Derfor vil du gerne dele din opdagelse med andre mennesker. Men det kræver tilsyneladende, at de gør noget helt andet og noget helt nyt i forhold til det, de plejer. Så det vil være meget fremmed for mange af dem, og der vil være en naturlig skepsis, fordi de ikke umiddelbart forstår, hvad du siger.
 
 

Bagsidetekster

 

Hvem ønsker ikke et bedre og mere meningsfuldt liv?

Ønsket om et bedre liv befrier dig ikke fra utilfredshed og stress, men fastholder eller forstærker utilfredshed og stress.

Når sandheden om dette tilsyneladende paradoks fornemmes, vil der ofte naturligt komme en forståelse for, at det er ønsket om noget i fremtiden, der er problemet. Så for at løse problemet tænkes det, at det så må handle om at leve mere i nuet og helst være i nuet hele tiden.

Men er det muligt at leve mere i nuet? Svaret på det spørgsmål vil samtidig give forståelse for, hvorfor ønsket om et bedre liv ikke befrier os for utilfredshed og stress.

Denne bog handler ikke om, hvordan du befrier dig for utilfredshed og stress, for det lader sig ikke gøre. Men når du grundlæggende  indser dette, vil forholdet til utilfredshed og stress blive et andet.

-----

Normalt tages det som en selvfølge, at jeg ved, hvem jeg er, hvad der er virkeligt, og at livet har mening. Tid, rum, årsager, rigtigt og forkert, godt og ondt anses som selvfølgelige dele af virkeligheden. Fordi alle disse dele opfattes som selvfølger, bliver det desværre sjældent formuleret som spørgsmål. Og hvis spørgsmålene endelig bliver stillet, bliver de sjældent fulgt helt til dørs.

Bogen giver svarene på disse meget grundlæggende og vigtige  spørgsmål. Og det viser sig at alle spørgsmålene har et og det samme svar. Når dette forstås, vil det, der åbenbarer sig, vise at livet er fredfyldt, enkelt og overskueligt.

------

Hvis du vil noget med dit liv, men ikke rigtigt kan finde ud af, hvad du leder efter, så har bogen her et svar. Svaret vil være uventet, men bestemt ikke uvelkomment. Og når svaret er forstået, vil du få fred for at lede.

 

 

 

 

 

 

Bogen er på 144 sider og kan købes for kr. 125,- incl. forsendelse.

 

Send en mail og indsæt beløbet i Nordea Bank.

 

Reg. nr.: 0650

Konto nr.: 8974 223 644

Husk navn og adresse.

 

 

Bogen kan også købes her:

 

William Dams Boghandel, Rønne.

Bog og Mystik, Valby.

Bøger og Papir, Nexø.

 

Tilføjelser til bogen:

 

side 31.....om stræben

 

 

Rettelser og kommentarer

 

 

 Nuet og væren

   Om bevidsthed, nærvær og identitet