Kommentarer

 

En læser har foreslået, at starte læsningen med del 2 og slutte med del 1. Det er en god idé, fordi del 1 kan opfattes som en slags sammenfatning eller overbygning til del 2 og 3. Endvidere er del 1 skrevet til sidst.

 

 

En anden læser har følgende bemærkninger:

 

Jeg har læst bogen, Del I, et par gange nu .. og synes den bliver bedre og bedre for hver gang !!!

 

s6,m: Eksemplet med tornen er lidt uklart formuleret
s39m: '.. som en tredje vinkel...' - hvor er de 2 andre?
s40: Videnskaben om t
ænkning. Her kunne en tegning/illustration være passende
s40m: '.. - kun hvad vi ikke er..' Dette skal uddybes, gerne med et eksempel.
s44: Tanken er altid gammel. Her ville en tegning give
mere indsigt.
s46,ø: '.. prøv at udskifte...'. Hvor skal man udskifte sind med netop tanker og følelser ? Forklar mere...
s48,m: '.. fantastisk redskab - for ingen'. Uddyb 'for ingen', ellers er det en for løs formulering og pointen mistes.
s50,ø:  Hele Jesus citatet er godt, men kom med din pointe om at udskift Jesus med Bevidsthed og lav koblingen til Bibelen, hvor den skal l
æses med samme erstatninger af Gud, Jesus etc. --- Det er en revolutionerende tanke!
s54: En illustration af Planl
ægnings afsnittet ville krydre teksten
s63,n: '.. Bevidsthed ...  - det er kærlighed'. Dette skal forklares nærmere, da dette er et meget VIGTIGT budskab
!
s67: Tegning af et drømmeforløb kunne passes ind her.
Generelt:
   A. nomenklaturliste - forklaring af ord og begreber placeret bagerst i bogen
   B. Litteraturhenvisninger, bagerst i bogen

 

Korrektur

 

s3,  7. nederste linje: der mangler et "i" i kritk --> kritik

s11, 2. afsnit 4. linje: "at" skal fjernes (kan være rettet)

s16, 2. afsnit 2. linje: der mangler et "vi" --> Hvis vi vil finde....

s46n, Ord og Tale, stubelyde --> strubelyde

s74, næstsidste afsnit linje 1: det første "er" skal væk (kan være rettet)

s78m, 2. linje i det store afsnit: første "med" skal erstattes med "i"

s79, 2. afsnit sidst i anden linje: der mangler "en" --> af en el-......

s81, nederste linje, der mangler "et" --> ved vi et eller andet sted,.....

s83, næstsidste afsnit første linje der mangler et "s" i "indsats"

s117m, 3.sidste afsnit næstsidste linje: "har" skal væk.

s119m, Stephen sidste linje: "et" skal være "er" --> du altid er Den.  

s127m, 4.sidste linje i det store afsnit: "er" skal væk --> Men der eksisterer.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilføjelser til bogen:

 

side 31.....om stræben

 

 

 

 

 Nuet og væren

   Om bevidsthed, nærvær og identitet